เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1

วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 07.00 - 16.00 น.

__________________________

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5155, 5158

 การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับการขอวีซ่าหรือการทำประกัน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัย
 

การบริการ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องมือทางการแพทย์ประกอบด้วย

  1. เครื่อง ECHO สำหรับตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  2. เครื่อง Exercise Stress Test สำหรับตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  3. เครื่อง EKG สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  4. เครื่อง Spirometry สำหรับตรวจสมรรถภาพปอด
  5. เครื่อง Ankle Brachial Index (ABI) สำหรับตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

รายชื่อแพทย์
นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ และอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
นพ.วรวิทย์ ธัญภัทรกุล

นพ.วรวิทย์ ธัญภัทรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.00 - 13.00 น.
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - พฤหัสบดี 09.30 - 11.00 น. / เสาร์ 08.30 - 11.00 น. *ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ*