เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 1 ชั้น 1

วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 20.00 น.
 วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 09.00 - 17.00 น.
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 1150, 11511.การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

2.บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็งจากพิษสุรา โรคตับแข็ง ไขมันเกาะตับ โรคตับอ่อนอักเสบ ท้องเสีย ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น

3.บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเบื้องต้นของระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

4.บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร

5.การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพราะอาหาร

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์
พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร

พญ.ทัศนีย์ ศรีประยูร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.00 - 20.00 น.(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์

นพ.ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - อังคาร 09.00 - 16.00 น. / พุธ 09.00 - 20.00 น. / พฤหัสบดี - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. / เสาร์ 09.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ**
นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ

นพ.ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ

ความชำนาญพิเศษ : โรคตับ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
นพ.ราชิน ไพบูลย์พร

นพ.ราชิน ไพบูลย์พร

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 08.30 - 20.00 น. / พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. / ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. / เสาร์ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ**
พญ.กานต์  ภูษณสุวรรณศรี

พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.หัตถกาญจน์ นวดุรงค์

พญ.หัตถกาญจน์ นวดุรงค์

ความชำนาญพิเศษ : โรคตับ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 13.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี

นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 20.00 น.
พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.30 - 20.00 น. / อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 และ 5 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ**