เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อาคาร 2 ชั้น 2


วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ เปิดให้บริการ เวลา 16.00 - 17.30 น. 
วันอังคาร เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพุธ เปิดให้บริการ เวลา 17.00 - 20.00 น. 
วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5228, 5229

 


คลินิกจิตเวช พร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวช ให้บริการจิตบำบัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตายมีอาการหวาดระแวง อาการติดแอลกอฮอล์ หรือ ติดยาเสพติด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พร้อมให้การดูแลรักษาเฉพาะทาง ขยายความรวมไปถึงกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านจิต เช่น นอนไม่หลับ กังวล มีปัญหาชีวิตและครอบครัว โดยทีมจิตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ

รายชื่อแพทย์
ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : พ. 17.00-20.00 น.
พญ.ชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์

พญ.ชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น. ***กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ***
พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน

พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 12.00 - 18.00 น. ***กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ***