เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่

คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 1
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)


วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ เปิดให้บริการเวลา 13.30 - 17.00 น.
วันอังคาร - วันพุธ เปิดให้บริการเวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการเวลา 17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 16.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 17.00 น.
__________________________

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง

โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5155, 51558คลินิกจิตเวช พร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวช ให้บริการจิตบำบัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย มีอาการหวาดระแวง อาการติดแอลกอฮอล์ หรือ ติดยาเสพติด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พร้อมให้การดูแลรักษาเฉพาะทาง ขยายความรวมไปถึงกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านจิต เช่น นอนไม่หลับ กังวล มีปัญหาชีวิตและครอบครัว โดยทีมจิตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ : ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

รายชื่อแพทย์
นพ.ธันยา  วิชัยโกศล

นพ.ธันยา วิชัยโกศล

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
นพ.พลภัทร์  โล่เสถียรกิจ

นพ.พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 – 20.00 น.
นพ.วสุพล โอศิริพันธ์ุ

นพ.วสุพล โอศิริพันธ์ุ

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 16.30 - 19.30 น.
นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์

นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : สาขาจิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. / เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
นพ.ธานี เศรษฐจันทร

นพ.ธานี เศรษฐจันทร

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 13.30 - 17.00 น.