เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก อาคาร 2 ชั้น 1


วันและเวลาเปิดให้บริการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง

 

 โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5166, 5167
คลินิกหู คอ จมูก มีหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งให้คำปรึกษา ด้านหู คอ จมูก แก่ผู้มารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการของคลินิกหู คอ จมูก มีดังนี้

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรค ทาง หู คอ จมูก ทั่วไป และเฉพาะทาง โดยทางโรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะทาง ได้แก่

2. การทำหัตถการ และการผ่าตัด ของคลินิก หู คอ จมูก จะแบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่

2.1 OPD case เป็นการผ่าตัดที่ทำที่ แผนกผู้ป่วยนอกได้ ได้แก่

- การกรีดระบายหนอง บริเวณ หู คอ จมูก โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยยาชาเฉพาะที่ (Incision and drainage)
- การตัดก้อนหรือชิ้นเนื้อบริเวณ หู คอ จมูก ที่สามารถระงับความเจ็บปวด ด้วยยาชาเฉพาะที่ เพื่อจุดประสงค์ทั้งการ วินิจฉัย และ รักษา ได้แก่ การตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อการวินิจฉัย (Excision biopsy, Incisional biopsy, punch biopsy)
- การทำความสะอาดหู (Ear cleaning by irrigation or suction)
- การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก (Remove foreign body from ear, nose, throat)
- การวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก โดยวิธีการส่องกล้อง (by sinuscope or fiberoptic laryngoscope)
- การผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้น (frenulotomy)
- การเจาะดูดชิ้นเนื้อที่คอ ด้วยเข็มขนาดเล็ก (Fine needle aspiration)
- การหยุดเลือดกำเตา (Anterior, Anterior + Posterior nasal packing, cauterization)
- การเปลี่ยนท่อช่วยหายใจที่คอ (Tracheostomy)
- การจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่บริเวณจมูกและคอ (Radiofrequency)

2.2 IPD case เป็นการผ่าตัดที่จำเป็นต้องทำในห้องผ่าตัด ได้แก่

- การกรีดระบายหนอง บริเวณ หู คอ จมูก โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ (Incision and drainage)
- การตัดก้อนหรือชิ้นเนื้อบริเวณ หู คอ จมูก ที่ระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ (Excision biopsy, Incisional biopsy, punch biopsy)
- การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก (Remove foreign body from ear, nose, throat) โดยใช้การระงับความเจ็บปวด ด้วยการดมยาสลบ
- การผ่าตัดทอนซิลอะดีนอยด์ (Tonsillectomy, Adenoidectomy)
- การผ่าตัดไทรอยด์ (Thyroidectomy)
- การผ่าตัดหู (Tympanoplasty, Tympanomastoidectomy)
- การเจาะคอ (Tracheostomy)
- การผ่าตัดไซนัส ทั้งการผ่าตัดแบบเปิด และการผ่าทางกล้อง (Sinus surgery, Endoscopic Sinus Surgery)
- การผ่าตัดแก้โครงสร้างในจมูก (Septorhinoplasty)

3. การตรวจการได้ยินโดยผู้ชำนาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

- การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหู ของเด็กแรกเกิด (Otoacoustic Emissions, OAEs)
- การตรวจการได้ยิน (Audiogram)

รายชื่อแพทย์
นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์

นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.30 - 19.30 น.
พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.00 - 16.00 น. / เสาร์ 17.00 - 19.00 น.
นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์

นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก โรคจมูกและภูมิแพ้
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี - ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ

นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 13.00 - 16.00 น.
นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร

พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การนอนหลับ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์

นพ.ศราวุฒิ พูลทรัพย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้
เวลาออกตรวจ : อังคาร,พุธ 17.00 - 20.00 น.
พญ.ญาณิตา  รัชนิวัต

พญ.ญาณิตา รัชนิวัต

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 – 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ.ปวิณตรา  ศิริภูธร

พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 15.00 น.
พญ.ศศิกานต์  พนาวรางกูร

พญ.ศศิกานต์ พนาวรางกูร

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ : พุธ-พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. / ศุกร์ 08.00 - 18.00 น. / เสาร์ 12.00 - 17.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล

พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ : อังคาร 09.30 - 15.30 น.
พญ.ปริย ปิ่นแก้ว

พญ.ปริย ปิ่นแก้ว

ความชำนาญพิเศษ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) / พุธ 13.30 - 17.00 น.