เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช อาคาร 2 ชั้น 2

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 20.00 น. 
วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 08.00-17.00 น.
 

__________________________

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์02 487 2100 ต่อ 5247, 5248


 

คลินิกสูติ-นรีเวช ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี ตั้งแต่การวินิจฉัยตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งทางนรีเวช ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช การฝากครรภ์และการคลอด ที่มีแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายพร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ มีประสบการณ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้หญิงทุกคน

การบริการ
 

 1. การฝากครรภ์และการคลอดบุตร

 2. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

 3. ตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ ด้วยเครื่อง Ultrasound 4 มิติ

 4. ปรึกษาคุมกำเนิด

 5. ตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช

 6. การรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช และการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

 7. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร

 8. การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

 9. สุขภาพวัยทอง

 

รายชื่อแพทย์
พญ.ณัฎฐินี ประชาศิลป์ชัย

พญ.ณัฎฐินี ประชาศิลป์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต

นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 19.00 น.
นพ.อนุเทพ ยังเจริญพร

นพ.อนุเทพ ยังเจริญพร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : พฤหัส 13.00 - 17.00 น. / อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.00 - 19.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง

พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 18.00 - 20.00 น.
พญ.ธนิฏฐา กองแก้ว

พญ.ธนิฏฐา กองแก้ว

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
พญ.ธนาภา เรขาวศิน

พญ.ธนาภา เรขาวศิน

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.00 - 19.00 น. ***กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ***
พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
นพ.เมธัส พันธุ์แย้มมาลี

นพ.เมธัส พันธุ์แย้มมาลี

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

พญ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และระบบทางเดินปัสสาวะสตรี
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 17.00 – 20.00 น./ เสาร์ 09.00 – 12.00 น.
พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวช
เวลาออกตรวจ : จ. 08.00-17.00 น./อ. 08.00-17.00 น./พ. 08.00-17.00 น./ศ. 08.00-17.00 น./ส. 08.00-17.00 น.
พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 13.00 น.
พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ

พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ

ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.00-19.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 3 , 5 ของเดือน) ***เริ่มวันที่ 2 กรกฎาคม 2567***
พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช

พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช

ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น.