เลือกภาษา:
ข่าวสาร
เวลาให้บริการศูนย์บริการเฉพาะทางโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ จุดนัดหมาย
           โทร.02-487-2100 ต่อ 1608,5100
           *เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
           กรุณาโทรสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ