เลือกภาษา:
ข่าวสาร
มาตรการป้องกันโควิด-19 แผนกห้องผ่าตัด

                    <<มาตรการป้องกันโควิด-19>>
                        
แผนกห้องผ่าตัด

                     yes เพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัย
                          ให้แก่ผู้เข้ารับบริการที่แผนกห้องผ่าตัด
                      enlightenedใช้กล่อง Aerosal Box กล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายในการผ่าตัด
                      enlightenedแพทย์ประเมินความเสี่ยงก่อนผ่าตัด
                      enlightenedกำจัดทำลายเชื้อโรคก่อนและหลังผ่าตัดทุกครั้ง
                      heartเพราะเราห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพของผู้รับบริการ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด