เลือกภาษา:
ข่าวสาร
มาตรการป้องกันCOVID-19 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

<<มาตรการป้องกันCOVID-19 ศูนย์ตรวจสุขภาพ>>
ยกระดับมาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
yes บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
yesทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ก่อนปฏิบัติงานของทุกวัน เวลา 07.00 น.
ก่อนและหลัง ที่มีผู้เข้ารับบริการ 10-15 นาที
yes Social Distancing บริเวณพื้นที่ในคลินิก เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร
 yesแพทย์ และพยาบาล บุคลากรทุกท่านในรพ.
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
yesใช้กระดาษแผ่นรองแขนในการวัดความดันโลหิต เพื่อป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์ และทำการเปลี่ยนกระดาษแผ่นรองแขนทุกครั้งก่อนผู้เข้ารับบริการคนต่อไปวัดความดันโลหิต
 yesSocial Distancing เจ้าหน้าที่เว้นระยะห่างกับผู้รับบริการ 1-2 เมตร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี 2 อยากให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดีกลับไป ห่างไกลจากโรคระบาด