เลือกภาษา:
ข่าวสาร
คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เคลื่อนสรีระสังขาร เจ้าคุณเที่ยง

เมื่อเวลา 08.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เคลื่อนสรีระสังขาร เจ้าคุณเที่ยง อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม (พระธรรมธีรราชมหามุนี) ออกจากโรงพยาบาลธนบุรี 2 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่ง เจ้าคุณเที่ยง อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 85 ปี 63 พรรษาและวันนี้ เวลา 17.00 น. มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดระฆังโฆสิตาราม มีกำหนดสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 100 วัน