เลือกภาษา:
ข่าวสาร
โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานสัมมนาปิดและเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนenlightened เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อนสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ระยะที่ 9
นำโดย คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหาร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากจัดงานนิวทรัลอีเว้นท์ และการชดเชยคาร์บอนในภาคบริการ โดยผู้บริหารจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ TCOP9enlightened
โรงพยาบาลธนบุรี2 “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้”
โทร. 02 487 2100 (สายด่วน 1645 กด2)