เลือกภาษา:
Program : Classic อายุน้อยกว่า 30 ปี

Classic อายุน้อยกว่า 30 ปี (ตรวจ 15 รายการ)
ราคาพิเศษ 2,900 บาท
(ราคาปกติ 5,835 บาท)

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 2. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 4. ตรวจปัสสาวะ UA
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 10. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 11. ตรวจการทำงานของไต eGFR
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 14. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 15. คูปองอาหารว่าง Food Coupon

*กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง*
 
เงื่อนไข
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
-รับส่วนลด 20% สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัยนอกเหนือจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ (รายการตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
-กรณีซื้อโปรแกรมล่วงหน้า กรุณาเข้ารับการตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร. 02 487 2100 ต่อ 5155,5158
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.