เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรม HR Healthy Day 2018

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี 2
ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ในกิจกรรม HR Healthy Day 2018
ซึ่งภายในงานมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากรายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน ยังประกอบด้วยตรวจวัดความดันลูกตา
เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดต้อหิน , ตรวจวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ
เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต และตรวจวัดมวลกระดูก เพื่อวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของวัยทำงานให้กับกลุ่มพนักงาน ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่
ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1