เลือกภาษา:
ข่าวสาร
งาน “ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “

คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2 พร้อมด้วยคุณเรวดี ไผ่เกาะ
ผู้อำนวยการสายบริหาร และ คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
รวมถึงทีมพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี 2 ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต,
ตรวจวัดมวลกระดูกและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงาน “ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “
เพื่อตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และยังบริจาคแว่นตามอบให้
แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 100 ท่าน เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา