เลือกภาษา:
ข่าวสาร
การแข่งขันฟุตบอล7คน TABA Charity Cup ครั้งที่1
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลเพื่อดูแล
และปฐมพยาบาลให้กับนักกีฬาโดยทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการเกิดอุบัติเหตุ
ที่คาดไม่ถึงจากการแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
ในการแข่งขันฟุตบอล7คน TABA Charity Cup ครั้งที่1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ณ สนาม Grand Ballond'or พุทธมณฑล สาย2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา