เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Street workout ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกให้กับนักกีฬา
และในส่วนของแผนกการตลาดร่วมกับแผนกฉุกเฉิน ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พยาบาลเตรียมรับการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พร้อมรถพยาบาล เพื่อดูแลการบาดเจ็บของผู้เข้าแข่งขัน ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
Street workout ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ที่ผ่านมา