เลือกภาษา:
ข่าวสาร
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ ให้แก่อาจารย์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์วิลเลจ
     ​เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. แผนกการตลาดร่วมกับแผนกฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ได้จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ ให้แก่
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์วิลเลจ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึง
โรงพยาบาลและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งได้รับความสน
ใจจากอาจารย์และบุคคลากรจำนวนมาก