เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมเทิดพระเกียรติงานวันแม่แห่งชาติ
คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีเเละการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ.สำนักงานเขตทวีวัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา