เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดี กับการทำงานในสำนักงาน รวมถึงอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกทั้งภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้หมดสติก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องให้แก่พนักงานบริษัทไทยโทเรเท็กไทล์มิลลล์