เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เมื่อเร็วๆนี้ คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา พร้อมด้วยคุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหาร และคุณบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปสมทบให้กับสภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลโดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณคลินิกพัฒนาการเด็ก อาคาร 2 ชั้น 2