เลือกภาษา:
ข่าวสาร
Standy Embulance กีฬาสี รร.เพลินพัฒนา
         เนื่องจาก รร.เพลินพัฒนาได้จัดการแข่งขันกีฬาแดงชาดเป็นประจำทุกปี ดังนั้นทางทีมฉุกเฉินของรพ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ Standy ในเรื่องของการปฐมพยาบาลนักกีฬากรณีที่เกิดการบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้