เลือกภาษา:
ข่าวสาร
มอบของช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ที่ผ่านมา คุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหาร และคุณรัชดาวรรณ งามธนาคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์  เป็นตัวแทนโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา นำน้ำดื่ม, อาหารแห้ง, เฟสชิว, ชุด PPE และของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19