เลือกภาษา:
ข่าวสาร
บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส นำโดยคุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุข ความห่วงใย ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565