เลือกภาษา:
แพ็กเกจ
Sleep Test

Sleep Test

แพ็กเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

แพ็กเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

แพ็กเกจผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

แพ็กเกจผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix)

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix)

วัคซีนป้องกันโรค IPD

วัคซีนป้องกันโรค IPD

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ+ปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ+ปากกาควบคุมน้ำหนัก

แพ็กเกจผ่าตัดเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล กับ กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจผ่าตัดเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล กับ กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ