เลือกภาษา:
บริการสำหรับผู้ป่วย
บริการด้านประกันและคู่สัญญา

งานประกันโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

 เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้าประกันและบริษัทคู่สัญญา ด้านการให้คำปรึกษา ประสานงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยและ ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์

สิ่งที่ควรเตรียมมา มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทประกันบนมือถือของลูกค้า
2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการตรวจสอบสิทธิ์และส่งเบิกสิทธิ์ค่ารักษา ตามสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย

 2. ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สิทธิ์ประกัน

 3. ตรวจสอบสิทธิ์ Pre-arrangement ก่อนทำหัตถการ

 4. ตรวจสอบสิทธิ์การส่งตรวจที่มีราคาสูง เช่นMRI ,CT

 5. บริการประเมินค่าใช้จ่ายด้านการรักษาและเทียบราคาส่วนต่างให้ลูกค้ารับทราบ

รายชื่อบริษัทประกัน

 1. กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.
 2. กรุงเทพประกันภัย บมจ.
 3. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ.
 4. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 5. คิง ไว ประกันภัย บมจ.
 6. เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) บมจ.
 7. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 8. ไทยประกันสุขภาพ บมจ.
 9. ไทยประกันชีวิต บมจ.
 10. ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ.
 11. ไทยศรีประกันภัย บมจ.
 12. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.
 13. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.
 14. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บมจ.
 15. ทิพยประกันภัย บมจ.
 16. ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.
 17. นวกิจประกันภัย บมจ.
 18. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) บมจ.
 19. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
 20. เจ้าพระยาประกันภัย บมจ.
 21. กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.
 22. ภัทรประกันภัย บมจ.
 23. โตเกียวมารีนประกันชีวิต บมจ.
 24. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 25. วิริยะประกันภัย บมจ.
 26. สยามซิตี้ประกันภัย บมจ.
 27. สินมั่นคงประกันภัย บมจ.
 28. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต บมจ.
 29. AIA
 30. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.
 31. เมืองไทยประกันภัย บมจ.
 32. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ.
 33. นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ บจก.
 34. แอกซ่าประกันภัย บมจ.
 35. มิตรแท้ ประกันภัย บมจ.
 36. ซิกน่าประกันภัย
 37. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 38. อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ.
 39. อาคเนย์ประกันภัย บมจ.
 40. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย บมจ.
 41. บางกอกสหประกันภัย บมจ.
 42. เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.
 43. เทเวศประกันภัย บมจ.
 44. แอลเอ็มจี ประกันภัย บมจ.
 45. ฟอลคอนประกันภัย บมจ.
 46. AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
 47. บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
 

ติดต่อสอบถามหน่วยงานบริการลูกค้าประกัน

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 -20.00 น

โทร. 02-4872100#5186,1230

Fax. 02-4483869 , 028858471

E-Mail. insurance@thonburi2hospital.com