เลือกภาษา:
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ICU เตียงรวม


WARD ICU

  • ราคาห้อง                          1,500 บาท
  • อาหาร 4 มื้อ                        700  บาท
  • ค่าบริการทางพยาบาล              3,900 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล/วัน             450 บาท
            รวมค่าห้อง/วัน                       6,550 บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
1. โทรศัพท์
2. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ
3. ตู้เก็บของส่วนตัว
4. เครื่องปรับอากาศ
5. ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ
6. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
7. Wi-Fi Free
8. บริการอุ่น ไมโครเวฟ
9. อ่างล้างจาน
10. ห้องกว้าง สะดวกสบาย
* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า