เลือกภาษา:
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ห้องเดี่ยวจูเนียร์ WARD2B


ห้องเดี่ยวจูเนียร์   (JUNIOR - WARD2B)

 
  • ราคาห้อง                        1,500 บาท
  • อาหาร 4 มื้อ                      700 บาท   
  • ค่าบริการทางการพยาบาล       1,200 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล/วัน         850 บาท

          รวมค่าห้อง/วัน                4,250 บาท


อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

  1. เตียงไฟฟ้า
  2. โทรศัพท์ 
  3. โต๊ะอาหาร
  4. โซฟานอนสำหรับญาติ
  5. อินเตอร์เน็ตไร้สาย