เลือกภาษา:
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ WARD3 (ห้องหลังคลอด)ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ (Duluxe - WARD3) 

- ราคาห้อง                         2,500 บาท
- อาหาร 4 มื้อ                     700  บาท
- ค่าบริการทางการพยาบาล      1,500 บาท
- ค่าบริการโรงพยาบาล/วัน          850 บาท

รวมค่าห้อง/วัน                    5,550 บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
1.เตียงไฟฟ้า
2.เคเบิลทีวี
3.โทรศัพท์
4.ตู้เย็น
5.ไมโครเวฟ
6.โต๊ะอาหาร
7.เครื่องทำน้ำอุ่น
8.โซฟานอนสำหรับญาติ
9.อินเตอร์เน็ตไร้สาย