เลือกภาษา:
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ WARD3A


ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์ WARD3A
 

  • ราคาห้อง                             2,700 บาท
  • อาหาร 4 มื้อ                          700  บาท
  • ค่าบริการทางการพยาบาล            1,500 บาท 
  • ค่าบริการโรงพยาบาล/วัน               850 บาท
           รวมค่าห้อง/วัน                            5,750 บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
1. เตียงไฟฟ้า
2. เคเบิลทีวี
3. โทรศัพท์
4. ตู้เย็น
5. เครื่องทำน้ำอุ่น
6. โซฟานอนสำหรับญาติ
7. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

*ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า