เลือกภาษา:
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ห้องคู่ WARD3B


ห้องคู่ -WARD3B (Two Bed Room)

  • ราคาห้อง                            1,700 บาท
  • อาหาร 4 มื้อ                         700  บาท 
  • ค่าบริการทางการพยาบาล            1,300 บาท 
  • ค่าบริการโรงพยาบาล/วัน               750 บาท
รวมค่าห้อง/วัน                                   4,450 บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
1. เตียงไฟฟ้า
2. เคเบิลทีวี
3. โทรศัพท์
4. ตู้เย็น
5. เครื่องทำน้ำอุ่น
6. โซฟานอนสำหรับญาติ
7. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
*ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า