เลือกภาษา:
ความรับผิดชอบต่อสังคม

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ให้กับบุคลากร รร.นานาชาติคิดส์วิลเลจ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติงานวันแม่แห่งชาติ ณ.สำนักงานเขตทวีวัฒนา

11 ส.ค.2560

ภาพบรรยากาศ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ.ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ มอลล์ สาขากาญจนาภิเษก

28-30 กรกฎาคม 2560

ทีมนักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยทีมพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กลางนครหลวง ในหัวข้อ “ โรคที่มากับฤดูฝน ”

23 พฤษาคม 2560

การพัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

24 เมษายน 2560

บริการตรวจสุขภาพ งานสงกรานต์ไทย ร้อยใจรักษ์ ผู้สูงอายุทวีวัฒนา

10 เมษายน 2560

บริการตรวจสุขภาพ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี

23 มีนาคม 2560

บริการตรวจสุขภาพ ในการแข่งขันเดินวิ่งไมโครมาราธอน

บริการตรวจสุขภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนนนทบุรี ในโครงการวันผู้สูงอายุ

9 กุมภาพันธ์ 2560

แจกถุงยางอนามัยเนื่องในวันวาเลนไทน์

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ให้กับพนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า