เลือกภาษา:
ข่าวสาร
ยินดีกับศูนย์สมองและระบบประสาท

yes ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลธนบุรี2 yes
นำทีมโดยนายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร (แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท) คุณสุรัฐติกาล โตมี (ผู้อำนวยการสายพยาบาล) และคุณพัชรินทร์ รัตนแก้วมณี (หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาท) เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล ANGELs Award 2021 รางวัลที่ 2 และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Preventing Recurrence of Stroke : Stroke Identification Book " ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย (WSO ANGELs AWARDS 2021)ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น1 โรงแรมอเมรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต....