เลือกภาษา:
ข่าวสาร
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา นำทีมพยาบาล ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง งานนี้จะจัด
ขึ้นเดือนละ 2 ครั้งเพราะทางโรงพยาบาลธนบุรี 2 เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเริ่มต้น
ได้จากการตรวจสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก