เลือกภาษา:
ข่าวสาร
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ร่วมกับ Property Perfect
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ร่วมกับ Property Perfect นำโดยทีมการตลาดและทีมพยาบาล
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 2 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ราชพฤกษ์และ โมดิ วิลล่า บางบัวทอง
บริการตรวจวัดความดันโลหิต,ตรวจวัดมวลกระดูก,ตรวจวัดความดันลูกตา และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ
เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดย
ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก